2015/07/14

ברוך הבא בשם אדוני Baruch haba b'Shem Adonaiברוך הבא בשם אדוני
Baruch haba b'Shem Adonai

הללויה
HaleluYah